Szczucie psem człowieka

szczucie-psem-kły

Każdy, kto innego człowieka psem szczuje,
czyn będący wykroczeniem wykonuje.
Wystarczy już sama czynność psa podjudzania
do gonienia za kimś lub zaatakowania.
Bez znaczenia jest zatem strach pokrzywdzonego
czy też brak żadnych obaw w świadomości jego.
Szczucie może mieć postać słów wypowiadania,
użycia innych dźwięków bądź gestykulowania.
Zawsze ma ono postać czynu umyślnego,
w zamiarze bezpośrednim wykonywanego.
Sprawcy grozi ograniczenia wolności kara,
grzywna do 5 000 zł albo nagana.
Możliwe jest też odszkodowania zapłacenie,
kiedy odnotowano szkody wyrządzenie
lub odpowiedzialności karnej poniesienie
za stanu zdrowia pokrzywdzonego pogorszenie.
Pamiętaj, by nie szczuć psem nawet dla "zabawy",
gdyż bez znaczenia są faktyczne ofiary obawy!

*Podstawa prawna: art. 108 Kodeksu wykroczeń z 20 maja 1971r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 821).

Komentarze

Najpopularniejsze posty