Data pewna

data-dni-czas


Data pewna zabezpiecza przed antydatowaniem, 
czyli przed dokumentu z datą wsteczną wystawianiem.
Jest to bowiem urzędowe dnia poświadczenie,
w którym miało miejsce czynności prawnej wystąpienie.
Również wobec osób trzecich jest ono skuteczne,
mimo że były one przy niej faktycznie nieobecne.
Dokumentu urzędowego wystawienie
oznacza jednoczesne daty pewnej stwierdzenie.
Inny dokument datę taką uzyska,
 gdy od notariusza, organu państwowego lub j.s.t. wzmiankę pozyska,
a na dokumencie elektronicznym datę oznacza zawczasu
kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu.
Ponadto data podpisu na dokumencie zmarłego
jest uważana za pewną od chwili śmierci jego.
Jeśli wbrew ustawie data pewna jest niedochowana,
to czynność prawna za nieważną musi być uznana,
chyba że do pewnych skutków jest tylko zastrzeżona,
wówczas ich nie wywoła, lecz jej ważność będzie wciąż strzeżona.
Pamiętaj, by o ważność każdej daty zabiegać,
aby zarzutu jej fałszowania się wystrzegać!

*Podstawa prawna: art. 81 Kodeksu cywilnego z dnia 23 IV 1964r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

Komentarze

Najpopularniejsze posty