Wypowiedzenie zmieniające

napis-pracownik

Warunków pracy i płacy przez pracodawcę wypowiedzenie
oznacza ich niekorzystne dla pracownika zmienienie.
Wypowiedzenie uważa się dopiero wówczas za dokonane,
kiedy nowe warunki na piśmie zostały zaproponowane.
Bez nowych warunków jest ono z mocy prawa bezskuteczne,
w przypadku sporu w sądzie dla pracodawcy niebezpieczne.
Jeśli pracownik zadecyduje, że nowych warunków nie przyjmuje,
to umowa z upływem okresu wypowiedzenia się rozwiązuje.
Musi on wtedy przed upływem jego połowy złożyć oświadczenie,
że nie wyraża zgody na nowych warunków wprowadzenie.
Jeżeli w wypowiedzeniu brakuje stosownego pouczenia,
to ma on czas na odmowę do końca okresu wypowiedzenia.
Jeśli w wymaganym czasie pracownik bierny pozostaje,
to uważa się, że na zaproponowane warunki przystaje.
W okresie przedemerytalnym tego wypowiedzenia się nie stosuje,
chyba że zmiana ogół lub daną grupę pracowników obejmuje
bądź orzeczenie lekarskie stwierdziło zdolności do tej pracy utratę
albo pracownik koniecznych uprawnień niezawinioną poniósł stratę.
Wypowiedzenie zmieniające z pewnością jest demotywujące
i chęć poszukiwania nowej pracy uzasadniające.

*Podstawa prawna: art. 42 i 43 Kodeksu pracy z dnia 26 VI 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

Komentarze

Najpopularniejsze posty