Potrącenie (kompensacja)

 

kalkulator-lupa-pieniądze
Pieniądze lub rzeczy gatunkowo oznaczone
mogą być wzajemnie względem siebie potrącone,
jeśli dwie osoby w podwójnej roli występują,
bo naraz funkcję wierzyciela i dłużnika piastują.
Poprzez 1-stronne woli oświadczenie,
następuje wzajemne wierzytelności potrącenie.
Warunkiem jest obustronne wymagalności stwierdzenie
i możliwe przed organem lub sądem z nich praw dochodzenie.
Wskutek tego umarzają się obie wierzytelności,
aż do sumy ich niższej wysokości.
Z mocą wsteczną następuje wierzytelności potrącenie,
nawet wówczas, gdy nastąpiło jej przedawnienie,
chyba że przedawnienie nastało,
zanim potrącenie możliwe się stało.
Nie potrąca się wierzytelności zajęciu nieulegających,
z czynów niedozwolonych wynikających,
o środków utrzymania dostarczenie
i co do których nastąpiło prawne potrącenia wyłączenie.
Efektem jest stan zadłużenia spłaty,
mimo braku faktycznej pieniędzy zapłaty.
Jest to swoiste wymuszenie biernego wykonania
ciążącego na dłużniku wzajemnym zobowiązania.

*Podstawa prawna: art. 498-505 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2020.1740).

Komentarze

Najpopularniejsze posty